back to home dude

Trò chơi quay bong bóng

Trò chơi quay bong bóng

về Trò chơi quay bong bóng

Hãy tạo ra một nhóm gồm 3 hay nhiều những quả bóng cùng màu để làm chúng biến mất khỏi vòng xoay.