back to home dude

Trò chơi ngày lễ phục sinh

Trò chơi ngày lễ phục sinh

về Trò chơi ngày lễ phục sinh

Có rất nhiều những quả trứng có màu sắc trong ngày Lễ Phục Sinh. Bạn có thể giúp thỏ con loại bỏ trứng không? Hãy chú ý những quả trứng trong ca nông và đốt chúng. Kết hợp ba hay nhiều những quả trứng cùng màu để chúng biến mất nhé. Cẩn thận nhé vì những quả trứng mới sẽ tiếp tục xuất hiện đấy. Bạn có thể xoay sở trong bao nhiêu lâu?