back to home dude

Trò chơi mặt cười

Trò chơi mặt cười

về Trò chơi mặt cười

Sắp xếp bộ ba hoặc nhiều hơn biểu tượng mặt cười bằng cách trượt qua các hàng.