back to home dude

Trò chơi khó nhất thế giới

Trò chơi khó nhất thế giới

về Trò chơi khó nhất thế giới

Hãy di dời những khối của bạn sang một bên bờ khác mà không đụng vào những chướng ngại vật! Đôi khi bạn phải lấy chiếc chìa khóa vàng. Xem bạn có phải là người hoàn tất trò chơi này và là người đứng đầu trong số 100 người giỏi nhất?