back to home dude

Trò chơi khó nhấn thế giới phiên bản 2.0

Trò chơi khó nhấn thế giới phiên bản 2.0

về Trò chơi khó nhấn thế giới phiên bản 2.0

Hãy cố gắng sang được phía bên kia mà không đụng phải những vật khác. Bạn cần phải lấy được chiếc chìa khóa vàng.