back to home dude

Trò chơi đánh bom

Trò chơi đánh bom

Về Trò chơi đánh bom

Bắn tất cả các quả bom ra không gian bằng cách nhấp vào chúng. Không bắn vào người nhảy dù!