back to home dude

Trò chơi cung tên

Trò chơi cung tên

Về Trò chơi cung tên

Trò chơi cung tên là trò chơi bắn cung vui nhộn nhiều người chơi. Trong trò chơi này bạn phải bắn đối thủ của bạn ngay tại khu vực của hắn ta để chiến thắng. Cú bắn hiệu quả nhất sẽ là cung tên vào đầu nhưng tất cả những cú bắn đều có thể khiến bị thương. Hãy trang bị thêm cú đấm bằng việc mua thêm sức mạnh hoặc bắn vào những bong bóng sức mạnh trong trò chơi