back to home dude

Trò chơi của ngai vàng

Trò chơi của ngai vàng

Về Trò chơi của ngai vàng

Trong trò chơi NGai vàng, bạn có thể chơi với nhiều biểu tượng của thế giới như Westeros, Essos và Sothoryos. Hãy để các vòng quanh quay đúng với tốc độ, xếp những biểu tượng chiến thắng thành một hàng và đạt điểm cho gia đình mà bạn đang bảo vệ. Hãy chơi trò chơi Ngai vàng ngay hôm nay!