back to home dude

Trò chơi công chúa Thủy Tề

Trò chơi công chúa Thủy Tề

Về Trò chơi công chúa Thủy Tề

Nhặt lấy những món đồ từ trên đường chuyền phía dưới màn hình và đặt chúng vào trò chơi! Hãy cố gắng tạo đường thẳng gồm 3 hay nhiều những vật thể cùng loại để ghi thêm điểm! Sau từng cấp độ bạn được chọn một bộ quần áo mới cho công chúa Thủy Tề