back to home dude

Trò chơi chiến tranh nhỏ

Trò chơi chiến tranh nhỏ

về Trò chơi chiến tranh nhỏ

Đã đến lúc vạch ra một kế hoạch chiến lược và bắt đầu chiến tranh! Thu thập những vật liệu cần thiết, xây những tòa nhà mới để mở rộng căn cứ của bạn và khám phá khu vực xung quanh. Bạn sẽ đánh bại được những người chơi trực tuyến khác chứ?