back to home dude

Trò Chơi Cây Anne Frank

Trò Chơi Cây Anne Frank

về Trò Chơi Cây Anne Frank

Bảo vệ Cây Anne Frank. Đừng để nó bị chặt đi. Lấy một vũ khí trong khu vườn và ném vào hàng xóm, nhưng đừng để bản thân bị ném trúng.