back to home dude

Trò chơi Bong bóng

Trò chơi Bong bóng

về Trò chơi Bong bóng

Dùng chuột để nhắm và bắn các bong bóng cùng màu nằm cạnh nhau! Khi có nhiều hơn 3 bóng được chọn, chúng sẽ biến mất khỏi màn hình. Bạn có thể đạt được số điểm cao nhất không?