back to home dude

Trò chơi bánh bay

Trò chơi bánh bay

về Trò chơi bánh bay

Phóng chú gầu trúc và cố gắng đạt chiều cao mới và điểm cực cao trong trò chơi bánh bay này! Sử dụng những chiếc bánh để mua thêm những món đồ mới và những năng lượng.