back to home dude

Trò châu báu

Trò châu báu

về Trò châu báu

Di chuyển các viên ngọc để tạo ra một nhóm gồm 3 hay những viên ngọc cùng màu. Coi chừng hết giờ.