back to home dude

Trinh thám bóng tối

Trinh thám bóng tối

về Trinh thám bóng tối

Tay súng trong bóng tối. Anh ta nhanh hơn cái bóng của mình. Bắn tất cả các mục tiêu và đi đến nhiệm vụ tiếp theo.