back to home dude

Trình diễn đua xe

Trình diễn đua xe

về Trình diễn đua xe

Hãy vào xe và đua trong thế giới 3D. Bạn phải thu thập đủ xu, nhảy qua các vòng lơ lửng và giành điểm cao nhất. Liệu bạn có thể hoàn thành các thử thách?