back to home dude

Trick Shot

Trick Shot

Về Trick Shot

Việc làm khá đơn giản là cho banh vào ly.Nhúng nhiều hơn để được tăng điểm. Nào, hãy chơi hết mình và tìm đường cho banh vào ly thật tài tình nhé.