back to home dude

Tribulation

Tribulation

về Tribulation

Những thây ma đang tấn công! Sử dụng vũ khí khác nhau để tiêu diệt kẻ thù của bạn và cố gắng để tồn tại càng lâu càng tốt. Khi bạn còn cầm cự được, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn!