back to home dude

Tribes

Tribes

về Tribes

Bằng mọi giá hãy bảo vệ bộ tộc này chống đối lại sự xâm chiếm của đội quân! Đấu với những chú ngựa của những tên lính bằng những nắm đấm và cố gắng sống sót càng lâu càng tốt!