back to home dude

Tribe Boy vs Monsters

Tribe Boy vs Monsters

về Tribe Boy vs Monsters

Bạn hãy sống sót trong Game RPG những kẻ thù cổ đại. Bạn phải tìm kiếm XP và cung cấp để tăng cường anh hùng của bạn. Hãy tránh những kẻ thù quái vật, bởi vì họ sẽ không cho phép bạn đi lọt qua đâu!