back to home dude

Trials: Dynamite Tumble

Trials: Dynamite Tumble

Về Trials: Dynamite Tumble

Hãy cảm nhận cảm giác của một kẻ hành động thật sự! Điều khiển xe của bạn, lái lên dốc và gây ra một vụ tai nạn lớn nhất chưa từng có! Nhảy ra khỏi xe trong không gian và cố gắng đâm vào càng nhiều mìn càng tốt!