back to home dude

Trí tuệ siêu đỉnh trực tuyến

Trí tuệ siêu đỉnh trực tuyến

Về Trí tuệ siêu đỉnh trực tuyến

Hãy chơi những biểu tượng trong trò chơi xếp hình với tên gọi Trí tuệ siêu đỉnh trực tuyến. Hãy đoán sự kết hợp giữa những quả bóng 4 màu và đặt chúng theo đúng trình tự. Trò chơi này sẽ đưa cho bạn những gợi ý để bạn tìm được lời giải đáp. Nó chỉ cho bạn một vòng tròn màu ghi khi bọn chọn đúng màu và một vòng tròn màu đen nếu bạn cho đúng màu và đặt vào đúng nơi. Bạn có thể bẻ khóa chỉ trong 10 bước di chuyển hoặc ít hơn không?