back to home dude

Trèo núi

Trèo núi

Về Trèo núi

Nước đang dâng lên và người đàn ông phải trèo lên những tảng đá. Hãy dùng những phím tương đương trên bàn phím để trèo lên.