back to home dude

Tremor ấp trứng

Tremor ấp trứng

Về Tremor ấp trứng

Hãy ấp trứng bằng cách điều chỉnh môi trường xung quanh. Dùng súng để làm vỡ những viên đá ở trên bạn hoặc làm cho chúng rơi từ trên cao xuống.