back to home dude

Treasures of Montezuma 2

Treasures of Montezuma 2

về Treasures of Montezuma 2

thay đổi vị trí những viên ngọc và xếp chúng thành những hàng ngang gồm 3 hay nhiều những viên cùng loại để làm chúng biến mất. Lấp đầy thanh bên trái với những viên đá ngọc để hoàn tất cấp độ.