back to home dude

Trash the Computer

Trash the Computer

về Trash the Computer

Hãy giải tỏa nổi bực tức của bạn với chiếc máy tính ngu xuẩn bằng cách liên tục đập vào nó đến khi chỉ còn những mảnh vụn.