back to home dude

Trapped Ball

Trapped Ball

Về Trapped Ball

Hướng trái banh vàng đến lối thoát của mỗi cấp độ bằng cách sử dụng phím mũi tên. Bạn sẽ phải vượt qua những chướng ngại và tang8 thêm sức mạnh trên đường. Thế nên phải thật nhanh, chính xác và nhanh trí nhé!