back to home dude

Transmorpher 3

Transmorpher 3

về Transmorpher 3

Lần này bạn bị mắc kẹt trong một ngôi mộ cổ, và công việc của bạn là tìm lối thoát! Biến đổi giữa 3 sinh vật và cố gắng vượt qua tất cả những chướng ngại vật. Bạn có thể thu thập tất cả những ngôi sao trên đường đi không?