back to home dude

Tránh & Tiêu diệt

Tránh & Tiêu diệt

về Tránh & Tiêu diệt

Bắn tất cả các kẻ thù trước khi hết thời gian!