back to home dude

Tranh tài bắn súng

Tranh tài bắn súng

về Tranh tài bắn súng

Bắn vào một số tiêu điểm theo yêu cầu để tiếp tục chuyển sang cấp độ kế tiếp.