back to home dude

Tránh

Tránh

về Tránh

Thu thập năng lượng, nhưng hãy cẩn thận...tránh các chữ cái khi chúng chuyển sang màu đỏ.