back to home dude

Trang Trí Bánh Kem

Trang Trí Bánh Kem

về Trang Trí Bánh Kem

Những chiếc bánh có rất nhiều lớp. Nhưng quan trọng là những chiếc bánh vẫn đứng vững. Những lớp bánh đang nổi phía trên chiếc bánh. Nhiệm vụ của bạn là đặt những lớp này lên chiếc bánh vào đúng thời điểm. Bạn càng làm chính xác bao nhiêu, chiếc bánh sẽ càng cao bấy nhiêu. Chiếc bánh cao nhất mà bạn làm được sẽ cao đến đâu?