back to home dude

Trang sức của nữ hoàng

Trang sức của nữ hoàng

Về Trang sức của nữ hoàng

Hãy trở thành nữ hoàng trang sức. Bạn phải tạo bộ 3 hoặc hơn những viên kim cương giống nhau bằng cách xoay bánh xe