back to home dude

Trang điểm Mania

Trang điểm Mania

về Trang điểm Mania

Trong trò chơi này, bạn đóng vai một nhà trang điểm lừng danh. Hãy trang điểm cho những người mẫu. Sau đó, bạn sẽ nhận được điểm từ ban giám khảo.