back to home dude

Trắng / Đen

Trắng / Đen

Về Trắng / Đen

Bắn những kẻ thù của bạn rơi khỏi bầu trời, và cố gắng đừng để bản thân bị trúng đạn.