back to home dude

Trận đấu trang sức 3

Trận đấu trang sức 3

về Trận đấu trang sức 3

Hoán đổi những viên ngọc để tạo thành những hàng với 3 viên giống nhau. Bạn sẽ được nhiều điểm hơn nếu có combo! Bạn phải cố gắng làm sáng tất cả các ô vuông để lên được cửa tiếp theo