back to home dude

Trận đấu giữa Ninjago Nya và Cá mập quân đội

Trận đấu giữa Ninjago Nya và Cá mập quân đội

Về Trận đấu giữa Ninjago Nya và Cá mập quân đội

Trong trò chơi trận đấu giữa Ninjago Nya và đội quân cá mập, bạn phải giúp đỡ chiến binh ninja Nya chống lại nhân vật phản diện Garmadon và đội quân Cá mập Lego của hắn ta. Đội quân cá mập đang tấn công Nya từ mọi phía. Hãy sử dụng phím mũi tên để chiến đấu đúng mục tiêu. Bank có thể đánh bại tất cả đội quân Cá mập trên đường để gặp Garmadon trong cuộc chiến cuối cùng không? Hãy phản ứng nhanh và giữ vững tinh thần của bạn!