back to home dude

Trận đấu của những siêu nhân vật 3

Trận đấu của những siêu nhân vật 3

về Trận đấu của những siêu nhân vật 3

Đánh bại những chỉ huy của các đội quân và cuối cùng là đánh lại những người đứng đầu trong cuộc chiến này. Bạn nhảy để tránh đòn và sử dụng năng lượng đặc biệt để nhả đòn vào đối phương! Trò chơi này có thể chơi với chế độ nhiều người chơi.