back to home dude

Trận đánh ảo 1

Trận đánh ảo 1

về Trận đánh ảo 1

Hãy giúp cho 2 người hùng trong cuộc tìm kiếm của họ và đánh bại những con quái vật khổng lồ! Luân phiên tấn công lẫn nhau và lập ra một kế hoạch chiến thuật. Bạn có thể hạ gục được bao nhiêu kẻ thù nào?