back to home dude

Trận chiến xe tăng vi mô

Trận chiến xe tăng vi mô

Về Trận chiến xe tăng vi mô

Trận chiến xe tăng vi mô là trò chơi kỹ năng vui nhộn. Trong trò chơi này, bạn phải chiến đấu với xe tăng của kẻ thù tại các đấu trường khác nhau. Bạn có thể chơi trò chơi xe tăng này đấu với máy tính, hoặc bạn có thể chơi phiên bản hai người chơi với bạn. Lái xe qua đấu trường và thu thập các sức mạnh được để trong thùng. Hãy bắn kẻ thù, nhưng phải đảm bảo rằng xe tăng của bạn không bị tổn hại nhiều!