back to home dude

Trận chiến tuyết Springfield

Trận chiến tuyết Springfield

Về Trận chiến tuyết Springfield

Ném bóng tuyết vào những nhân vật trong gia đình Simpsons, nhưng đừng để bị ném lại!