back to home dude

Trận chiến trên trời

Trận chiến trên trời

về Trận chiến trên trời

Bắn tất cả các xe thù địch. Lưu điểm số của bạn bằng cách nhấn Submit Điểm sau khi kết thúc trò chơi