back to home dude

Trận Chiến Tình Yêu

Trận Chiến Tình Yêu

Về Trận Chiến Tình Yêu

Joe và Jack Frost phải chiến đấu để giành được tình yêu của Elsa. Chọn trang phục cho cả hai chàng trai và xem cô ấy sẽ thích phong cách của ai hơn. Chọn trang phục cho Jack trước bằng cách tìm kiếm trong bộ sưu tập thời trang và sau đó hãy chọn một bộ trang phục cho Joe.