back to home dude

Trận chiến ở Antarctica

Trận chiến ở Antarctica

về Trận chiến ở Antarctica

Hãy sắp xếp các toà tháp để bảo vệ vùng đất Antarctica yêu dấu khỏi sự tấn công của đội chim cánh cụt