back to home dude

Trận chiến ninja

Trận chiến ninja

Về Trận chiến ninja

Hãy chỉ huy đội quân ninja của bạn và đánh bại kẻ thù xâm chiếm bằng cách sắp xếp đúng đồ vật trong trận địa. Hãy đảm bảo là bạn mua đúng gói nâng cấp khi bạn có đủ điểm.