back to home dude

Trận chiến loài ong

Trận chiến loài ong

về Trận chiến loài ong

Hãy xây dựng một đội quân ong và bước vào cuộc chiến với các đàn ong khác! Hãy thu thập càng nhiều ong và hoa và đặt chúng vào trong tổ, lần lượt vào các giỏ. Hãy chắc chắn bạn luôn canh giữ chúng cẩn thận! Nếu bạn muốn đội quân của mình sẽ là đội mạnh nhất, hãy sử dụng những lọ mật ong để nâng cấp đàn ong của bạn. Chúc bạn chơi vui!