back to home dude

Trận chiến giữa những chú thú 2: trả thù

Trận chiến giữa những chú thú 2: trả thù

về Trận chiến giữa những chú thú 2: trả thù

Đã đến lúc cho một trận chiến giữa động vật. Hãy chọn con vật bạn yêu thích và bắt đầu trận chiến. Bạn phải chọn đòn tấn công và đánh bại đối thủ.