back to home dude

Trận chiến giữa các vì sao thời nước cộng hòa cũ

Trận chiến giữa các vì sao thời nước cộng hòa cũ

Về Trận chiến giữa các vì sao thời nước cộng hòa cũ

Đã lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi. Ở xa hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Thời kỳ trước Han Solo và Luke Skywalker. Thời kỳ trước cả hội đồng Jedi. Thời kỳ của dân chủ. Thời kỳ của những trận chiến. Chúng ta đang nói về nước cộng hòa cũ. Thời kỳ đổi mới văn minh. Hãy chọn cho mình một con đường, dù sáng hay tối. Tương lai của bạn phụ thuộc vào quyết định bạn chọn. Bởi vì bạn phải nhớ, thời gian luôn luôn chuyển động