back to home dude

Trận chiến đầy thử thách

Trận chiến đầy thử thách

về Trận chiến đầy thử thách

Vượt qua vùng chiến nguy hiểm cùng vũ khí của bạn. Loại bỏ đối thủ và thu thập đạn dược