back to home dude

Trận chiến đầu tiên

Trận chiến đầu tiên

về Trận chiến đầu tiên

Bắt những con chim trước khi chúng rơi xuống đất. Khi chúng đứng trên đầu của một quả bóng, chúng sẽ an toàn, trừ khi có tia chớp trong bong bóng.